Ubezpieczenie oc

Stałym kosztem, który musi ponosić każdy właściciel samochodu osobowego zarejestrowanego w Rzeczpospolitej Polskiej, obok oczywiście corocznego przeglądu stanu technicznego pojazdu i  bieżących napraw, jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jest to wymóg prawny, którego niespełnienie wiąże się z dość dotkliwymi sankcjami. W przypadku spowodowania kolizji drogowej, czy wypadku bez posiadania (więcej…)

Dobre oc – Dobreoc.pl. Więcej szczegółów o zagadnieniu dobre oc na stronie Dobreoc.pl